Dung dịch đánh bóng sơn xe ô tô

Hướng dẫn sử dụng:

  • Bước 1: Rửa sạch xe bằng máy rửa xe cao áp và dung dịch rửa xe chuyên dụng sau đó để khô.
  • Bước 2: Phủ đều dung dịch đánh bóng lên bề mặt xe.
  • Bước 3: Sử dụng mút đánh bóng hoặc khăn vải sợi nhỏ để tiến hành đánh bóng sản phẩm.
  • Bước 4: Đánh bóng từng vùng vị trí trên xe và để khô.